Dotace

Proč žádat o dotace

 • Využití finančních zdrojů o objemu převyšujícím v období 2007 až 2013 částku 26 695,205 mld. €
 • Možnost úhrady obvykle 50 až 55% způsobilých výdajů na projekty v podnikatelském sektoru (výše způsobilých výdajů je závislá na druhu dotace a sídle podnikatelského subjektu)
 • Možnost úhrady 80 až 100% způsobilých výdajů na projekty v nepodnikatelském sektoru
 • Snížení nákladů firmy o příslušnou dotaci na pořízení nových technologií, objektů, SW a HW, inovací aj., které firma pro udržení konkurenceschopnosti stejně musí investovat
 • Možnost průniku na zahraniční trhy a tím zvýšení odbytu firmy
 • Možnost navázání zahraničních kontaktů a vyhledání nových spolupracujících firem
 • Možnost zapojení do týmu subjektů pracujících na společném problému (klastry, oborová sdružení, podnikatelské inkubátory)
 • Možnost zapojit se do vědeckovýzkumných prací a činností (zakládání a rozvoj vědeckotechnol. parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií, to vše podněcující rozvoj inovativních firem)
 • U začínajících podnikatelů usnadnění přístupu k úvěrům, nízké úroky, případně převzetí záruky za výhodných podmínek
 • Možnost vyzkoušet nové finanční nástroje (finanční a investiční fóra pro MSP, podnikatelské inkubátory, dlouhodobé financování, Business angels apod.)
 • Možnost využití dotovaných poradenských služeb a tím zvýšení kvality řízení, výroby či služeb, vzdělání a všech souvisejících oblastí
 • aj.

Nenechte si ujít peníze, které jsou Vám nabízeny, jen proto, že nevíte jak na to! Kontaktujte nás!