Náhradní plnění

Obecné informace o náhradním plnění

Jako zakladatelé společnosti 3C Synhall, s.r.o. vycházíme z dlouhodobých zkušeností na trhu práce. Jsme seznámeni s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a proto jsme se rozhodli využít jejich potenciálu pro všechny naše činnosti. Na rozdíl od většiny chráněných dílen, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením pro jednoduché manuelní práce, dáváme možnost našim zaměstnancům uplatnit se na trhu práce v takových oborech, kterým se věnovali v průběhu svých studií.

Naším dlouhodobým cílem je zaměstnávat více než 80% osob se zdravotním postižením a tímto jim umožnit seberealizaci na trhu práce.

Tímto naším závazkem splňujeme podmínku ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, tudíž můžeme naše služby a produkty poskytovat s potvrzením o uplatnění náhradního plnění.

Na našich stránkách najdete kalkulačku, ve které si můžete jednoduchým způsobem zjistit Vaši zákonnou povinnost podle zákona 435/2004 Sb. "O zaměstnanosti"

Snahou společnosti 3C Synhall, s.r.o. je najít ideální řešení problematiky náhradního plnění pro společnosti, které mají zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Výsledkem každého zákaznického řešení je buď částečné, nebo ve většině případů celkové vyřešení zákonné povinnosti s velice zajímavou finanční úsporou.

Věříme, že i Vy máte zájem podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením ať už přímým zaměstnáním, či obchodováním se společnostmi zaměstnávajícími převážně tyto osoby.

 

Bronislav Cahel, DiS            
zakladatel společnosti